Setter en stopper for elvas ødeleggelser: Arbeidet er venta å ta ett år

Nå er flomsikringsarbeidet i elva Givra i Sorperoa i gang. Arbeidet er venta å vare et år.

Kvernes: - Det er utrolig hvor mye flomskader denne vesle bekken Givra har gjort opp i gjennom åra. Det er et stort arbeid å flomsikre den, sier overingeniær i Nord-Fron kommmune, Erik Kvernes. 

Nyheter

Arbeidet med flomsikringa skjer i flere etapper. Nå er første etappe i gang, og den vil holde på til ut i november. Entreprenør Stian Brenden har fått oppdraget.