Her åpnes servicetorget: - Vi får bedre struktur på kommunikasjonsarbeidet

Det var markering med kake og sløyfe, da det nye servicetorget i Nord-Fron markerte flytting til nye lokale, og samlokalisering av den nye avdelinga kultur og kommunikasjon.

Knytte opp: Ingen knute på tråden, Solvår Strype og kommunalsjef Tom Nøvk opnar det nye servicetorget onsdag denne veka. Her er avdelinga for kultur og kommunikasjon samla.   Foto: Guro Vollen

Nyheter

Den nye service-torget er eit resultat av at Nord-Fron kommune har omorganisert tenester, og at kultur- og kommunikasjonavdelinga har blitt eitt, og fått kontor i dei tidlegare NAV-lokala.