Strid mellom gardbrukere endte i retten: Saksøker krevde betaling for avtalt arbeid - aldri hatt avtale, hevda saksøkte

I mai møttes to gardbrukere fra Midtdalen i retten. Striden dreide seg om en ubetalt faktura.

To gardbrukere fra Midtdalen møttes i retten i mai.   Foto: Frank May/NTB

Nyheter

Det måtte en rettssak til for å løse uenigheten om hvorvidt den ene parten hadde krav på å få betalt for allerede utført arbeid, eller ikke. Saksøker mente at han handlet i god tro da han utførte arbeid på nabogården, hos den saksøkte, i 2018. Den saksøkte, som i dag er pensjonist, mente derimot at det aldri forelå noen avtale om at arbeidet skulle utføres.