Fylkesting over to dagar på skjerm: - Ser fram til å møtes att fysisk

Innlandet fylkesting er samla digitalt over heile fylket, onsdag og torsdag denne veka. Politiske møter har vore gjennomført heildigitalt på både kommunenivå og i fylkeskommunen. Korleis blir det etter koronapandemien?

På denne måten møttes fylkestinget denne veka. Korleis blir det etter pandemien? Er det ei møtedform som kan få sin plass? Ja, meiner Turi Elise Kaus.   Foto: Turi Elise Kaus/privat

Nyheter

Vi spurde dei tre midtdals-representantane på fylkestinget om møteformen, og om dei trur dette er ei møteform for framtida, i eit stort fylke.