Nord-Fron kommune innstiller på at DNT kan bygge Dronningseter på ny tomt

Det kommer fram i innstillingen fra kommunedirektøren i Nord-Fron.

Slik er hovedbygningen på Dronningsetra skissert. 

Nyheter

- DNT-Gudbrandsdal har over lengre tid jobbet med å få realisert hytteprosjektet Dronningsetra, og kommunen har ved flere anledninger vært positive til prosjektet. At DNT-Gudbrandsdal nå har valgt å søke om ny plassering synes nok fornuftig, og det innstilles derfor positivt i saken, skriver kommunedirektør Arne Sandbu i sin vurdering om saken som skal opp i møte i Utvalg for miljø, landbruk og areal den 22. juni.