Behov for flomsikring av Møgla ved Roven i Sorperoa

Elva Møgla har blitt flomsikret en gang, men det er ikke vurdert som trygt nok av beboerne langs elva.

Elva Møgla renner forbi flere bolighus i sitt far fra Skåbuvegen og ned til Vinstraelva ved Loholet.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Elva renner ut i Vinstraelva rett opp for Loholet i enden av Vinstradalen ved naturreservatet «Liadalen».