Mekling førte ikke fram – masseuttak i Fryaelvas utløp går til departementet

NVE, Innlandet fylkeskommune, Fylkesmannen og Ringebu kommune ble bare enige om ett av to områder for uttak av masser i Frya.

Fra befaringen der AP-leder Jonas Gahr Støre ble informert av ordfører Arne Fossmo og fylkespolitiker for AP, Erik Winther.  

Nyheter

Det ble fredag gjennomført mekling om reguleringsplan for flomsikring av Frya elv. Alle involverte parter er enige om at det er viktig å finne gode løsninger for flomsiking av næringsarealer og infrastruktur langs Frya. Uenigheten går på hvilke tiltak som fungerer best.