Satsar stort i ei spennande tid for reiselivet: - Dette året blir noko heilt anna

Drivarane av Spidsbergseter har planlagt i omtrent to år. Likevel er det litt spesielt å bygge, midt i det mest usikre året i reiselivsbransja på lenge.

Leilegheitene får panorama mot Svartfjell  Foto: Guro Vollen

Nyheter

Sindre Spidsberg og sambuar Elise Løkken har likevel trua. Sal av leilegheitene dei byggjer, nå i fyrste omgang fire i eitt bygg, vil gje eit overskot og utviklingsmoglegheiter med fleire sengeplassar tilknytt hotellet.