Engelske lorder og norske kjøpmenn oppdaget Skåbu og kalte det sitt fiskeeldorado

I disse koronatider er det å gå på tur blitt «in», men husk nå for all del å ta med fiskestang.

Damene: Dette bildet er fra Hersjøhytta til Johannes O. Kampesæter i 1926. Bilda har vi lånt av Andreas Kampesæter. Fra venstre ser vi Ingeborg Kampesæter, gift med Johannes, fisker frk. Fossum, Ragnhild Kampesæter og Ingeborgs tvillingsøster, Mathea. (Bilder fra Per Ottesens arkiv) 

Nyheter

Å gå på tur er en opplevelse i seg selv, men å kunne kjempe med en stor fisk i samme slengen, det kan virkelig toppe turopplevelsen.


En dag oppfylte Terje kriteriet for å bli medlem av «Timann-klubben»: Historien om navnet gitt til den tiende i ungeflokken

Timann er et sjeldent fornavn, så sjelden at navnet ikke har fått egen navnedag. Men i Kvikne og Skåbu er fornavnet mye brukt.


Fluefisker: Grosserar Einar Fossum bodde på Hersjøhytta i mange år. 

Raserende utbygging

Alt var bedre før, heter det i ordtaket. Og for deler av vårt nærmiljø gjelder også det for fisket etter storvokst ørret. Vi tenker først og fremst på Skåbufjella. Kjent for sine mange vann og elver med storvokst ørret, helt til utvygginga av Vinstravassdraget raserte både elver og vann fra midten av 50-tallet.

Vinstraelva er ikke hva den en gang var, og det samme gjelder elva Hinøgla. Flere gode fiskevann ble neddemt og de gode fiskeelvene Ruggen og elva ned til Hersjøen, forsvant.

Men, for det er alltid et men når det gjelder fisk og fiske. I rettferdighetens navn skal det sies at Skåbu, og Skåbufjella, fortsatt er det beste fiskeområdet. Det gjelder både muligheter å velge i, og husing av den største fisken

Vi kan ta en stopp ved Hersjøen. Her fant et par engelske fluefiskere sitt fjell-eldorado for «The Noble art of fishing» på slutten av 1800-tallet. De bygde hytte ved Hersjøen sammen med familien Kampesæter fra Skåbu.


Skåbu Samvirkelag 100 år

Samvirkelag og transportselskap

Neste år kan Skåbu Samvirkelag feire 100 år.


Frk Fossum: Elsa Fossum, vanligvis omtala som frøken Fossum, visar her fram en fin fangst av grovt ”kaliber”. 

Hersjøhytta ved Hersjøen

I hytteboka kan vil lese følgende:

«Aar 1891 blev Hersjøhytten d.v.s. peisestuen og naustet (båthuset) bygget av min far Ole T. Kampesæter og englenderne Walter Jekyll og Ernest Boyle. Disse tre hadde fra sommeren 1883 skiftevis leiet hytte ved nedre og øvre Hersjøen og drev stangfiske derfra som regel fra 15. august til 1. september.

I 1891 skulde det da ble egne hus. Plassen for disse var blitt utsett av englenderne. Mr. Walter Jekyll var ved hytten siste gang 1895. Han bosatte sig på Jamaica. Mr. Boyle var ved hytten siste gang 1909. Også han bosatte sig på Jamaica.

Nedskriveren herav kom med til hytten første gang 1894 som 12 års gutt for å hjelpe far, stelle kuene (2 stk), kjerne smør, sanke ved etc. Efter fars død i 1903 rykket jeg opp til altmuligmann for mr. Boyle.

Storfiskene, ingen under 1,5 kg, som er utskårne på benkene og sengene, samt den mitterste på døren, er alle fanget av Mr. Boyle og Mr. Jekyll i tiden 1891-95 med March Brown og Cockmann. Den mitterste på døren fanget mr. Boyle i 1895 i kulpen på den annen side av elven ved den stenen som står opp av elven, litt ovenfor grushaugen. Han kjempet med den i 1 time, men så var det også en kult på 3 kg.”

Etter at engelskmennen forsvant til Jamaica og Karibien, så var Grosserer Einar Fossum og Frøken Fossum, gjester ved Hersjøhytta i mange, mange år før og etter krigen.