50 millioner disponibelt som risikokapital til små- og mellomstore bedrifter

I samarbeid med Innovasjon Norge er SpareBank 1 Gudbrandsdal en av bare 14 norske banker som kan tilby gunstige lån til små- og mellomstore bedrifter.

Sparebank1Gudbrandsdal har fått 50 millioner kroner til utlån som risikokapital fra Innovasjon Norge. 

Nyheter

Dette er en vekstgarantiordning som skal bidra med etterlengtet risikokapital til lokalt næringsliv. Ordningen skal hjelpe lokale, gode og framtidsrettede bedrifter til å vokse i disse Korona-tider.


Utbetaler støtte og sponsing: - Vi svikter ikke frivilligheten og kulturlivet i disse tider

Sparebank 1 Gudbrandsdal informerer om at de utbetaler sponsing eller støtte til avtalte aktiviteter.


Innovasjon Norge garanterer eventuelt tap

Vekstgarantiordningen er ny og ment for virksomheter som er innovative og i vekst, men som sliter med å tilfredsstille kredittkravene til låneopptak. Gjennom ordningen garanterer Innovasjon Norge for mesteparten av et eventuelt tap, samtidig som ordningen har gunstigere vilkår enn vanlig.

- Dette er en spennende mulighet for gode lokale bedrifter som både er innovative og i en vekstfase, men som normalt ville opplevd å få et nei til lån fra banken grunnet manglende sikkerhet. I en tid hvor deler av lokalt næringsliv sliter som følge av korona-viruset, kan denne ordningen være relevant å bruke for flere, sier Tore S. Lie, assisterende banksjef-BM i SpareBank 1Gudbrandsdal.


Storsatsing i Gudbrandsdalen

Utlyser åtte nye stillinger

Sparebank 1 Gudbrandsdal satser stort for å bli større og sterkere på flere områder i Gudbrandsdalen.


Lån opptil fire millioner kroner

Totalt stiller Innovasjon Norge med 2 milliarder kroner til ordningen, hvorav SpareBank 1Gudbrandsdal kan låne ut 50 millioner kroner til lokalt næringsliv

.- En kunde kan låne opptil 4 millioner kroner og det er knyttet spesielle vilkår og oppfølging til utlånet som skal gi virksomhetene et enda bedre utgangspunkt for å lykkes i tiden framover. Jeg tror denne ordningen kan hjelpe flere bedrifter som har behov for kapital, men som sliter med å få tak i det via ordinære kanaler, fortsetter Tore S. Lie

.I en pressemelding fra Innovasjon Norge uttaler næringsminister Iselin Nybø at ordningen med vekstgaranti vil være et viktig bidrag i en krevende tid for næringslivet.

- Denne ordningen treffer landets småbedrifter spesielt godt, og kan gi et løft for innovasjon og