Rammer over heile landet: - Kom hit til det levande kulturlandskapet

I sommar set bondelag over heile landet opp rammer med utsikt til kulturlandskap i sitt nærmiljø, som her i Nord-Fron, nærare bestemt Hågåsvingen i Sødorp.

- Kom hit, er oppmodinga frå bondelaget over heile landet, i ei kampanje som skal minne folk på kva som gjev det vakre kulturlandskapet utover bygdene våre. Borgny Skansen Sletten er styremedlem i Oppland, og fekk opp denne ramma i samarbeid med grunneigar Helen Hage.   Foto: Guro Vollen

Nyheter

- Målet er å syne kvifor vi treng eit levande landbruk, det er det som gjer at bygdene våre blir attraktive feriemål, seier Borgny Skansen Sletten, som er medlem i fylkesstyret i Bondelaget, og tok initiativ til den lokale ramma.