Haverstad vant kontrakt på utbedring av veger for koronamillioner

Entreprenør Åge Haverstad AS har vunnet kontrakten om punktutbedringer på strekningen E6 Selsverket - Nord-Sel samt en kort strekning sør for Dombås.

Utbedring av teleskader, setninger og partier med dårlig bæreevne er noen av tiltakene som skal gjøres på E6 og E136 i Gudbrandsdalen. Bildet er fra E136 Lesja. Utbedringene blir finansiert med koronamidler.  Foto: Vegar Antonsen, Statens vegvesen

Nyheter

I tillegg har Dokka Entreprenør AS har fått oppdraget med å utbedre punkter på E136 mellom Lora og Dombås. Oppdragene er finansiert med koronamidler.

Arbeidet på E6 og E136 vil i hovedsak foregå på eksisterende vei og veiens sideterreng. Det blir utskifting av stikkrenner og drenssystem, utbedring av teleskader, setninger og partier med dårlig bæreevne samt dekkelegging.


Uforglemmelig gårdsferie: – Det handler om å kunne skape fine ferieopplevelser for de unge

Tolv barn har fått boltre seg på Aanekre fra mandag til tirsdag forrige uke. Dagene har gått med til olabilsnekkring, hyttebygging og vannkrig, for å nevne noe.- Min nye bedrift er en gave til meg sjøl på 70-årsdagen min

Etter tre år som pensjonist gikk Arvid Kampestuen lei av å tråkke rundt omkring.


35 millioner kroner

I slutten av forrige uke hadde Statens vegvesen som byggherre samhandlingsmøter med entreprenørene. Der ble byggherre og entreprenører enige om hvordan de skal samarbeide for å få løst oppdragene på best mulig måte og innenfor de økonomiske rammene som er satt.

Det er satt av til sammen 35 millioner koronakroner til utbedringstiltakene på E6 mellom Selsverket og Nord-Sel og på E136 mellom Lora og Dombås. Midlene kommer fra Stortingets første krisepakke til vegformål der 600 millioner kroner ekstra ble gitt for å holde hjulene i gang i anleggsbransjen.

Åge Haverstad AS starter forberedende arbeider på E6 første uka i august, for så å starte opp for fullt uka etter. Dokka Entreprenør AS starter også sine arbeider på E136 i begynnelsen av august.


Begge oppdragene skal være ferdig i løpet av høsten 2020.