Denne brua får stå en måned til før den rives

Den midlertidige brua over Vinstraelva skulle vært revet innen 15. juli i år.

Denne brua over Vinstraelva er en viktig transportveg mellom Lomoen og Brynsmoen, men er ikke godkjent, og blir sett på som et vandringshinder for fisk.   Foto: Tor Larsen

Nyheter

Fylkesmannen kom med den midlertidige tillatelsen i 2009, og den sier at brua skal rives innen 2019. Gudbrandsdal Sportsfiskeforening (GSFF) påpekte overfor kommunen at brua ikke var godkjent, og at den fungerte som et vandringshinder for gytefisk fra Laugen. Fylkesmannen kom deretter med påbud om at brua måtte rives innen 15. juli i år.