Oppgradering eller nybygg? Skulestrukturen i Sør-Fron kan sjå annleis ut i 2022

Han reknar med at det kan bli høg temperatur, men rådmann Rune Fromreide Sommer er likevel glad for at politikarane i Sør-Fron har bede om ein sak om skulestrukturen i kommunen. Kvar skal barneskulane ligge? Skal det vera ein eller to? Skal ein byggje ny?
Nyheter

Det er berre tre av spørsmåla eit nyleg nedsett utval skal sjå på når dei lagar ein heilskapleg skulebruksplan for kommunen.