Søkere til stillingar i Ringebu kommune

Ringebu kommune har motteke fem søknader til stillinga som sjukeheimslege ved Linårkertunet. Ei stilling ved Tilrettelagte tenester arbeid som var utlyst internt, fekk også fem søkjarar.

Linåkertunet  Foto: Guro Vollen

Nyheter

Her er søkjarane til stillinga som sjukeheimslege ved Linåkertunet, og søkjarar til internt utlyst stilling ved tilerettelagte tenester arbeid.