Sjekk om du kan søke fra ny krisepakke for frivillige lag- og organisasjoner 

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar.

Staten kommer nå med krisepakke 2 for frivillige lag- og organisasjoner. Søknadsfristen er satt til 15. september. 

Nyheter

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet. Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.


Koronakroner skal brukes til å ruste opp lokalveger for 35 millioner

Nå lyser Statens vegvesen ut vedlikeholdskontrakter på vegene langs Gudbrandsdalen for å holde hjulene i gang i bygg- og anleggsbransjen.


Søknadsfristen er 15. september, og det kan søkes om følgende:

· Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).

Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen.

· Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).

Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden.

· Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokaler).

· Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet.

Les mer og sjekk om du kan søke på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.