Frykter massiv plastforurensning fra gamle sprengmasser langs bekker i Midtdalen - sporet samme type plast helt ned til Mjøsa

Gudbrandsdal sportsfiskerforening (GSSF) slår alarm vedrørende bruk av sprengmasser til plastring og oppdemming av bekker og elveløp.

Tore Solbakken i GSFF undersøker elver og bekker i Midtdalen som er plastret og fylt med masse fra tunneldrift etter E6-utbyggingen - funnene skremmer han. Han har sporet avrenning av samme type plast fra tunneldrift helt ned til Mjøsa. - Avrenning er et stort plastproblem for miljøet og farlig for fisk og bunndyr i elver og bekker, sier han.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Tore Solbakken i GSFF har tidligere undersøkt massedeponiet fra Hundorptunnelen som ligger lagret på Frya.