Flere og flere i arbeid - kun 164 permitterte i Midtdalen

I mars var 669 personer i Midtdalen permitterte. I juli er vi nede på 164 permitterte.

I de tre Midtdalskommunene er per juni til sammen 164 personer permitterte. 

Nyheter

Ved utgangen av juli var i underkant av 12 800 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak i Innlandet.Dette tilsvarer 6,8 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 8,2 prosent. Det var nå 2 740 færre arbeidssøkere enn ved utgangen av juni, sier fungerende direktør John-Arne Birkeland i NAV Innlandet.