Dronningsetra ligger midt i elgtrekk- og elgjaktterrenget Åkremo/Flekkmo - grunneierne vil ha en sikkerhetsvurdering

Dronningseter, som Nord-Fron nylig ga tillatelse til bygging av, blir liggende midt i elgtrekket fra Murudalen – der skal også jakt på elg og hjort foregå.

Det farga området viser jaktterrenget Åkremo/Flekkmo -sirkelen i midten viser tomta og plasseringa til Dronningsetra midt i jaktterrenget. Dette området er også i trekkruta for elg til og fra Murudalen. 

Nyheter

Rundt Dronningseter, på alle kanter, ligger det populære jaktområdet «Åkremo/Flekkmo». Et terreng på 34 tusen dekar. En telling utført av Fron Vest driftsplanområde våren 2020, viste at 794 elg passerte gjennom dette området. Dette er elg som kommer fra vinterbeite i Murudalen-området.