Arne har registrert kulturminner i 40 år: – Jeg har alltid hatt en interesse for våre forfedre

Helt sida han var ung har Arne Røssummoen vært interessert i spor etter forfedre. Han har registrert over hundre kullgroper og dyregraver i Kvamsfjellet.

Hhistoriske funn: Disse slaggklumpene er blant det Arne Røssummoen har funnet på Kvamsfjellet. Foto: Ole Magnus Røen  Foto: Ole Magnus Røen

Det er imponerende hvordan de bygde slike anlegg av stein for mange hundre år siden.

Arne Røssummoen
Nyheter

Vi treffer en blid Arne ved hytta på Kvamsfjellet noen dager etter at han har hatt besøk av arkeolog Anna McLoughlin fra fylkeskommunen.