Nytt tilbod på Flatmoen til vinteren: På med polstringa, nå blir det hockey

Asfaltbana på Flatmoen ligg ubrukt vinterstid, samstundes som dei som vil leike med puck og køller har vore litt i vegen for dei som trenar på lengdeløpsskøyter, og må vike plass. Nå får dei eigen bane, med vant og alt.
Nyheter

I Sør-Fron IL har dei lenge snakka om å få til eit alternativ, for dei som vil leike seg med puck og skøyter.