Til angrep på Staten for utsending av regning på 16 millioner for opprydning etter flomsskader

Gudbrandsdalstinget mener det er uakseptabelt at regningen på over 16 millioner kroner etter flomskadene i 2018 sendes til Skjåk-bedrifta Glasopor.

Rune Støstad og Anette Musdalslien i Gudbrandsdalstinget ber storting og direktorat sørge for at bedriften Glasopor slipper å betale 16 millioner kroner etter naturkatastrofen som rammet Skjåk og Ottadalen i 2018.  Foto: Privat

Nyheter

- Bedrifta har fått varsel om et krav om refusjon av midler som staten har hatt med planlegging og gjennomføring av opprydding av Glasopor etter flommen i 2018. Dette er kostnader som Staten selv må ta, sier leder Rune Støstad og nestleder Anette Musdalslien i Gudbrandsdalstinget.