Legges til rette for mer normal besøksaktivitet på Sundheim - nå kan beboerne bli med på biltur

Fra torsdag 01. oktober vil det bli lagt til rette for mer normal besøksaktivitet på Sundheim og Sundtunet.

Illustrtasjonsbilde.   Foto: Silje Josten Lien /arkiv

Nyheter

Fra og med torsdag legges det til rette for normal besøksaktivitet på Sundheim, så langt det lar seg gjøre i henhold til smittevernregler, skriver Nord-Fron kommune på sine nettsider.

Nå jobbes det med å tilpasse rutiner og retningslinjer slik at det også framover skal bli mulig å gjennomføre besøk innenfor de gjeldende smittervernreglene.

Må varsles på forhånd

For å komme på besøk må en varsle i forkant til den aktuelle avdelingen, og registrere seg i en protokoll ved inngangen til avdelingen. Sundheim oppfordrer også til å føre opp nærkontakter på et eget skjema som kan sendes med fra avdelingen, i forhold til eventuell smittesporing.

Pårørende, eller andre som er syke, har symptomer eller er i karantene skal ikke komme på besøk. Dette må den som skal på besøk vurdere grundig i forkant av et besøk, oppfordrer de.

- Pårørende fra Oslo, eller andre soner som er registrert røde, er ikke ønsket på besøk, skriver de videre.

Kun medbrakt servering

Besøk ved de forskjellige avdelingene skal kun foregå på pasientrom, og en skal unngå å oppholde seg i fellesareal. Det blir heller ikke mulig å låne toaletter i fellesarealene.

Det blir heller ikke mulig å få noen form for bevertning under besøket, så om en vil ha servering må en ta med både kaffe og tilbehør selv. Servering skal foregå med medbrakte pappkopper og fat, eller lignende, som kan kastes etter bruk.

- Det åpnes nå opp for at pårørende kan ta med seg pasientene på biltur eller besøk hjemme hos seg, skriver de.

Dette er en gladnyhet for mange, men en må ha med seg smittevernreglene også utenfor instutisjonen, for å beskytte beboerne.

- Om det er behov for samtale med primær- eller sekundærkontakt, eller sykepleier, skal dette etterspørres under meldt besøk, skriver de.

Fortsatt en felles dugnad

Kommunen ber alle om å utvise hensyn til personalet, slik at de kan fortsette å stå friske i sine stillinger videre i pandemien.

- Uten våre ansatte har vi ingen til å ivareta våre eldre og syke, minner de om, og fastslår at vi fortsatt står i en felles dugnad for å forhindre smitte inn i instutisjoner.

Kommuneoverlege, ansatte og ledelsen håper disse endringene kan bidra til en bedre situasjon, og økt livskvalitet for både beboerne og deres pårørende, etter en land periode med restriksjoner i forbindelse med pandemien.

Nord-Fron informerer også om at de nå ser på hva som skal til for å øke opp igjen dagsentertilbudet for hjemmeboende med demensdiagnoser, samtidig som tjenesten kan utøves innenfor anbefalingene.

- Personale vil ta kontakt med den enkelte tjenestemottakere for informasjon og nærmere avklaringer når dette blir aktuelt, opplyser de.