Vinterforråd

Sanking senhøstes - ta ljåen fatt, og se på det som god trim

Vi har skrevet om jakt de siste gangene, men det fantes andre livsnødvendige aktiviteter også før i tida.

Mosesanking: Agnes og Kristian Hovde fra Venabygda sanker mose så seint som utpå 70-tallet. Mosen ble kjørt ned med hest på sleaføre. (Foto: Ringebu Historielag). 

Nyheter

Mye av maten til både folka og dyra på gardene måtte de hente fra fjellet.