Samla ordførerkollegium ber helseforetaket utsette avvikling av Granheim

Gudbrandsdalstinget er bekymret for det framtidige rehabiliteringstilbudet til kronisk lungesyke pasienter i Innlandet. Sykehuset Innlandet har tidligere vedtatt å legge ned Granheim lungesykehus i Gausdal og flytte virksomheten inn i sykehuset på Lillehammer.

Granheim lungesykehus  Foto: Arkiv Dølen

Nyheter


Nå ber de tolv ordførerne i Gudbrandsdalen styret i Innlandet helseforetak utsette gjennomføring av vedtaket.