Etter erfaringar frå koronapandemien, skal denne skulen vere leksefri ut året: - Vi såg at elevane vart meir motiverte

Frå skulestart i haust har elevane ved Kvam skole hatt leksefri, og for å hauste meir erfaringar blir det ingen lekser fram til jul. Foreldras arbeidsutval (FAU) har ikkje vore involvert, og det tek rektor sjølkritikk for.
Nyheter

Nokre foreldre har vore i kontakt med Dølen om ordninga, etter at den vart forlenga etter haustferien, til å gjelde ut året.