Desse har søkt på jobb som lærar ved Vaksenopplæringa

Vaksenopplæringa skal tilsette lærar i 100 prosent stilling.

  Foto: Tone Sidsel Sanden

Nyheter

Det er fem søkjarar til stillinga ved avdeling Vaksenopplæringa, Vinstra undgomsskule. Stillinga er mellombels i 100 prosent.