NHO reagerer på budsjettkutt: - Næringsbygg kjem dårlegare ut

I Innlandet har tilgangen til nett med 100 Mbit/s kapasitet auka frå 73 til 80 siste året. Men NHO Innlandet reagerer på framlegg til budsjettkutt frå regjeringa.

Så tynn er kvart enkelt fiber-strå. Truls Sveen syner ordførar Arne Fossmo spleising av fiber til omlag 140 husstandar i Ruste under ei syfaring. Dekninga er i ferd med å bli god til husstandar, men NHO vil ha fokus på næringsbygg.  Foto: Guro Vollen

Nyheter

Sidan 2001 det vore gjort årlege undersøkingar for å kartleggje breibandstilgangen omkring i landet. Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit, Nkom, leverte nyleg årets undersøking, som viser at det går framover. Likevel er NHO er uroa for at næringslivet skal bli liggande etter utbygginga til husstandar.