Stor interesse for fast jobb i hjemmesjukepleia - se lista her

Nord-Fron kommune har utlyst flere faste stillinger som helsefagarbeider ved avdeling for hjemmetjenesten.

22 søkere ønsker fast jobb som helsefagarbeider.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Stillingene skal inngå i fast turnus, og tiltredelsesdato er 1. desember, opplyser Nord-Fron kommune.