Vatn og kloakk til fire tomter koster kommunen en million kroner - politikerne reagerte: - Dyrt!

Flere av politikerne i kommunestyret i Sør-Fron stilte spørsmål ved summen kommunen skal bruke på de nye boligtomtene.

Her, i Moageilen i Lia på Sør-Fron, er det til nå solgt to boligtomter.   Foto: Tone Sidsel Sanden

Nyheter

Området kommunen nå skal legg nye infrastruktur for vann og avløp til, ligger i Lia på Hundorp. Det er utført ny reguleringsplan for dette området, kalt "Vollane Lia", og det skal klargjøres for til sammen fire boligtomter.