Stenger banken for besøk grunnet den lokale smittesituasjonen

Sparebank 1 Gudbrandsdal sitt hovedkontor på Vinstra blir fra i dag stengt inntil videre.

Sparebank 1 Gudbrandsdal sitt kontor på Vinstra blir stengt for besøk grunnet smittesituasjonen i kommunen - unntaket er de som har avtale på forhånd. 

Nyheter

Det er den lokale smittesituasjonen i Nord-Fron kommune som medfører at banken velger å stenge sine dører for de som ikke har avtalt besøk på forhånd.


Seks smitta og 50 i karantene - rødt beredskapsnivå på to skoler fra mandag

Det melder kommuneoverlege Anders Brabrand søndag kveld.


Stenger fra i dag

Banken har ikke satt noen tidsbegrensning på hvor lenge de vil være stengt. De anmoder sine kunder om å avtale besøk via nettet, eller kontakte banken for avtale om de må ha et fysisk oppmøte.

"Vi oppfordrer våre kunder til å ta kontakt med oss via chat i nett-og mobilbank, bestille et nettmøte eller via vårt kundesenter på tlf. 02095. Er det behov for å komme til ett av våre kontorer, skal du avtale møte i forkant. Det kan du også gjøre via vårt kundesenter", skriver Sparebank 1 Gudbrandsdal på sine nettsider.Hva betyr det å være nærkontakt?


Man regnes som «nærkontakt» hvis:

  • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene OG kontakten har vært under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER direkte fysisk kontakt ELLER direkte kontakt med sekret.   Dette gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt i helsetjenesten. 
  • Personer som ved godkjent metode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, er unntatt karanteneplikt.  
  • Mest smitteutsatt er vanligvis "husstandsmedlemmer og tilsvarende nære", vanligvis de som:   Bor i samme husstand. Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være kjæreste eller nærmeste kolleger i kontorfellesskap). Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.
  • Kilde: Folkehelseinstituttet

Møter må avtales

- Det gjelder inntil videre, det vil si til vi føler en trygghet for at smittesituasjonen i Nord-Fron er under kontroll og synkende. Da blir det gjort nye vurderinger i forhold til åpningstid. Bakgrunnen for at vi gjør dette er et føre-var-tiltak for å gjøre det vi kan for å unngå smitte og sykdom blant bankens medarbeidere og kunder. Det vil fortsatt være mulig å møte bankens representanter i forhåndsavtalte møter, men helst vil vi ha møter digitalt, utaler Samfunnskontakt i Sparebank 1 Gudbrandsdal, Andrè Winje Arntzen, til Dølen.