Søkte om skadefelling på ulv 18. august – fikk svar i november

Tre måneder tok det å få svar fra departementet på forespørsel om skadefelling av ulv fra helikopter i Vulufjell.

Sør-Frons ordfører Ole Muriteigen med svarbrevet fra departementet datert 9. november   Foto: Tor Larsen

Nyheter

- Jeg vet ikke om jeg skal skratte eller grine. Toppen av komikk hadde vært om vi nå hadde fått et ja til fellingstillatelse, sier ordfører i Sør-Fron, Ole Muriteigen.