Vurderer å isolere beboere ved mottaket på hytter

Krisemøtet omkring smitten ved asylmottaket i Nord-Fron har fått flere alternativer på bordet.

Kommuneoverlege Andres Brabrand og ordfører Rune Støstad i Nord-Fron, har sammen med kommunens krisestab fått hjelp fra Folkehelsinstituttet for å innføre nødvendige tiltak ved motttaket i Ruste. 

Nyheter

Dagens møte mellom kriseledelsen i kommunen, folkehelseinstituttet, UDI og mottaksdriver SANA, kan i følge ordfører Rune Støstad medføre flere løsninger.