Gamlehjemmene Veikle og Sundheim

Fra fattigstugu til aldershjem og bo- og treningssenter

Både garden Veikle i Kvam og aldershejmmet Sundheim på Vinstra, er i media om dagen.

Veikle: Frå Veikle Gamleheim på slutten av 1930-åra. Frå venstre i fyrste rekka ser vi Ingvar Myhre, Bertha Myrhaugen, Anna P. Kjæstad, Marit O. Berget Mælen, Anna T. Klomstad, Gunda Myrhaugen og Pauline Myren Bakkestuen. Bak frå venstre: Petter Mostuen, Johan Berget, Kristian Kamp, Emil Berget, Asmund O. Berget, Olaf Berget og bestyraren Hans Dagfinrud. (Bildet lånt av Oskar Letrud. 

Nyheter

Veikle-garden som en godnyhet fordi den skal få en ny og ung eier, mens Sundheim er i den andre triste enden med Korona og stengte dører.