Boka som forteller om de som bor og bodde i Sør-Fåvang

Nok ei bok om garder og slekter i Ringebu kommune er klar.

Ola Hauge har sammen med Halvor Aaby forfattet boka i serien "Ringebu heim og folk" som omhandler Sør-Fåvang. Til høyre bokas redaktør, Jon Ødegård.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Dette er den nyeste boka i en lang rekke av bøker som forteller om hvem som bor og hvem som bodde i bygdene fra helt nord og helt sør i Ringebu kommune.