God spennvidd i tid og tema frå historielaget

Årbok: Fronsbygdin 2020 står støtt på eit breitt tematisk tilfang. Her er redaktørane Rasmus Stauri og Hildegunn Maria Haanes Rustad da boka kom i haust.  Foto: Tor Larsen

Nyheter