Fare for streik ved private institusjoner i Innlandet

I januar blir det mekling i tariffavtalene for private helse- og omsorgsinstitusjoner, og lykkes ikke partene i å bli enige, blir det streik, melder Fagforbundet i ei pressemelding.

- Det er overhengende fare for streik, sier nestleder i Fagforbundet i Innlandet, Jon-Inge Hagebakken.  Foto: Annette Rud

Nyheter

Meklingsdatoer satt til 7.- 8. januar og 18. – 19. januar.

I første omgang vil en eventuell streik ramme Ringen rehabiliteringssenter i Moelv i Innlandet.

- Bakgrunnen for konflikten er forskjellsbehandling av yrkesgruppene i disse områdene som NHO gjorde seg skyldig i 2019. Da valgte NHO å løfte lønnen til en yrkesgruppe i en av disse avtalene, sykepleierne, med titusenvis av kroner for at de skulle tjene om lag like bra som sykepleiere i sykehus og kommuner, sier nestleder Jon-Inge Hagebakken i Fagforbundet Innlandet i ei pressemelding mandag.


Kaller årets lønnsoppgjør for en vits: - Når du tenker på rolla vår under pandemien er det helt bak mål

Hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund i Nord-Fron kommune, Andrea Holmestad, mener KS må tenke på framtidig rekruttering når de serverer et lønnsoppgjør hun mener ligner en vits.


Vil ha lik behandling

Fagforbundet sier at uretten de vil gå til streik for å få retta på, består i at alle andre arbeidstakere i disse avtalene ikke fikk samme behandling som sykepleierne.

- Dermed er det slik at to kolleger med like lang utdanning på samme nivå tjener svært ulikt. En miljøterapeut med høyskoleutdanning tjener 40 – 50 000 mindre en kollegaen med utdanning som sykepleier, sier han.

Fagforbundet mener NHO gjorde rett da de la prinsippet om at folk bør tjene omtrent det samme uansett om de jobber i en offentlig eller privat institusjon til grunn, men slik er det altså bare for noen få arbeidstakere. I dag tjener for eksempel en helsefagarbeider langt mindre i en institusjon drevet av en privat virksomhet i NHO-området enn om hun hadde jobba i for eksempel en kommune. Dessuten vil hun ha en dårligere pensjonsordning, heter det i pressemeldinga.

Ingen nord for Lillehammer

De som jobber i en virksomhet omfattet av disse tariffavtalene jobber enten innen privat pleie og omsorg, innen rus, barnevern, psykisk helse, kulturområdet, eller de jobber i ideelle institusjoner som Frelsesarmeen og Bymisjonen.

Nestlederen sier til Dølen at det ikke er fare for at medlemmer nord for Lillehammer blir tatt ut i streik, sjøl ved ei opptrapping av en eventuell streik.


Streik for drøyt 5.000 arbeidstakere i varehandelen er avverget

Åtte timer på overtid kom Handel og Kontor og Virke til enighet.