Milliarden er nådd for Kulturminnefondet: Her er prosjekta som fekk midlar i Midtdalen i fjor

Kulturminnefondet har nådd ein milepæl i tildelinga av midlar til bevaring av kulturminne over heile landet, da dei passerte ein milliard tildelte kroner nyleg.

Stallen på Grytting håpar Stig Grytting kan bli ståande "til evig tid" nå. Tømrer Erki Markson gjør laftearbeidet, mens Stig løfter og fraktar til stokkar med traktor og er håndlanger.  Foto: Ole Magnus Røen

Nyheter

Sidan oppstarten i 2003 har Kulturminnefondet tildelt 1 milliard kroner til restaurering av kulturminne. Det har ført til ein samla innsats på 3,5 milliardar kroner til bevaringsarbeid, syner ei analyse fondet har fått utført.