Undersøkelse fra NHO: Ungdom i Innlandet frykter de får det tøffere enn foreldrene

En undersøkelse blant ungdom i Innlandet viser at de er bekymret over egen mulighet i arbeidslivet, etter korona-pandemien. De frykter at mange i egen generasjon faller utenfor arbeidslivet, og for egen økonomi.

Jon Kristiansen  

Nyheter


– Ungdommen er fremtiden. Dette er signaler vi må ta på alvor. Vi har et ansvar for å gi de unge i Innlandet tro på framtiden og mest av alt sikre at de har jobber å gå til, sier regiondirektør Jon Kristiansen i en pressemelding torsdag.

Frykter at ungdom faller utenfor

Bakgrunnen for tallene er en undersøkelse Opinion har gjort en på oppdrag fra NHO, blant unge mellom 15 og 29 år. Undersøkelsen viser blant annet:

  • 6 av 10 (60 prosent) av de spurte frykter at unge faller langvarig utenfor arbeidslivet på grunn av korona
  • 3 av 10 (31 prosent) er bekymret for å få jobb
  • Halvparten (48 prosent) er bekymret for egen økonomi
  • 6 av 10 (61 prosent/nasjonale tall) tror denne generasjonen vil få det tøffere enn foreldrene sine (se vedlagte undersøkelse for flere tall).

Ungdom fra Midtdalen om året som forsvant: - Det er vanskelig å tenke framover og se for seg ei framtid

Året som nå har gått inn i sin siste måned vil bli huska for alt det ikke ble. Vi har spurt unge midtdøls-studenter om hvordan året har vært.


Unge mangler tro på fremtiden

6 av 10 frykter at unge faller langvarig utenfor arbeidslivet grunnet korona.

– Vi har et ansvar for å gi de unge i Innlandet tro på framtiden. Koronakrisen har forsterket utfordringene. Selv om krisen har truffet bredt, er unge blant gruppene som er særlig utsatt. Vi må gjøre det vi kan for at våre unge som har blitt ledige, ikke faller langvarig utenfor arbeidslivet, sier Kristiansen.

Han mener det vil bli et vanskeligere arbeidsmarked i Innlandet fremover, der bransjer som har vært gode på inkludering og som har sysselsatt personer med lavere formelle krav, er hardt rammet.

–Det betyr at det kan bli tøffere for unge som har lite erfaring, og nyutdannede som skal ut i sin første jobb. Det er en stor bekymring, sier Kristiansen.


Brødrene Torstein (17) og Åsmund (15) gjorde hobbyen om til egen bedrift: - Vi koser oss med å arbeide

Interessert for maskiner og praktisk arbeid har alltid vært der. For to år sida fikk brødrene ideen til å starte bedrift.


Bevare og skape jobber – satse på kompetanse

– Hovedprioriteten er nå å bevare og skape nye arbeidsplasser i hele Innlandet. Dette er et sentralt tema på NHOs årskonferanse i dag, 7. januar, og vårt hovedbudskap i valgkampåret 2021. Folk i Innlandet skal ha en jobb å gå til når denne krisen er over, sier Kristiansen.

Kristiansen legger også vekt på at målretta tiltak er viktig for å stimulere økonomien og å bruke det viktige verktøyet en har i arbeidsmarkeds- og kompetansepolitikken, og NHO har bedt om kompetanseheving på alle utdannelsesnivåer.

– Da med en kraftig satsing på unge, og særlig høy prioritet av blant annet yrkesfaglig kompetanse, sier Kristiansen.

– Frem til i dag har generasjonene fått det bedre enn den forrige. Når ungdommen nå frykter at de får det verre enn foreldrene sine, så er det et signal vi må ta på alvor. Vår fremtidige jobb- og verdiskaping avhenger av denne generasjonen. De er fremtidens jobbskapere, fremtidens arbeidstakere. Utover det har også de unge i Innlandet selv et ansvar. Et ansvar for å ta utdanning og sørge for at de har kompetansen vi trenger for framtiden. Det er også viktig for ungdom i Innlandet å se at det er mulig å satse og skape sin egen arbeidsplass. Vi må bli enda flinkere til å heie fram gründere, altså de som ønsker å skape, avslutter Kristiansen.


Pandemien snudde hverdagen på hodet for Pål Martin og Karen: - Det har gjort inntrykk å se pasientene som har måttet ligge helt alene

Mange av landets sykepleierstudenter har stått i førstelinjen for å bekjempe koronaviruset. Pål Martin Enstad Hansen (27) fra Vinstra og Karen Høystad (22) fra Ringebu er to av dem.