Tar til orde for at Nord-Fron og Sør-Fron bør prioriteres i vaksinekøen

Oslos byrådsleder Raymond Johansen nevner fornskommunene som to av kommuner som bør få utdelt vaksiner tidlig.

Byrådsleder Raymond Johansen mener regjeringa burde valgt en annen strategi for fordeling av vaksiner.   Foto: Terje Pedersen/NTB

Nyheter

Johansen mener ikke strategien med utsending av vaksiner treffer godt nok. I stedet for at vaksinene fordeles ut til alle landets kommuner, mener byrådslederen at kommuner med høgt smittenivå, bør komme først i køen. Både Nord- og Sør-Fron er av kommunene som har vært rødest i landet.

Det er VG som melder dette.

– Jeg mener den vaksinestrategien som er nå nasjonalt ikke treffer godt nok. Den fordeler etter aldersvise befolkningstall der alle kommuner får samtidig, men med målrettet vaksinasjonen etter stedene med størst smitte vil effekten bli større, sier Raymond Johansen til VG.


Morten fra Ruste fikk høytidelig invitasjon fra presidenten i Kasakhstan: - En mulighet jeg ikke kunne si nei til

Morten Midtskog er på ansvarsfullt oppdrag for myndighetene i landet i øst.


Til de mest røde

De 40 000 Pfizer-dosene Norge får i uken, fordeles jevnt mellom alle landets 356 kommuner, etter hvor mage eldre innbyggerne har.

Byrådslederen mener at det mest fornuftige ville vært og fordelt en andel av vaksinene der det er høgest smittepress.

I Oslo ønsker de å bruke denne modellen, fordi smittetrykket er større i bydeler som Stovner og Søndre Nordstrand, enn for eksempel Holmenkollen.

Med denne modellen vil de største byene også kunne få vaksiner tidligere.

– Men det er også mange mindre og mellomstore kommuner som har hatt mye smitte: Stjørdalen, Hamarøy, Hitra, Ibestad. Hvis du ser på hele pandemien, er det Oslo, Fredrikstad, Nord- og Sør-Fron som har vært rødest. Jeg tror de fleste mener det vil være mest effektivt å vaksinere her enn å vaksinere de som har minst smitte, sier Johansen til VG.

Helseministeren forsvarer regjeringens vaksinestrategi.   Foto: Berit Roald/NTB

Vinstrahallen klargjøres som senter for massevaksinering

Men halve Vinstrahallen vil fortsatt kunne brukes i treningssammenheng.


Nye utbrudd kommer raskt

Helseminister Bent Høie svarer at regjeringa har valgt den strategien som FHI har anbefalt, nemlig å fordele vaksinen likt i hele landet.

- I denne første fasen med lite tilgang til vaksiner er beboere i sykehjem, de aller eldste og visse grupper helsepersonell prioritert uavhengig av bosted, sier Høie, og legger til at smitte kan oppstå over hele landet og også komme ut av kontroll.

– Mange små kommuner har også hatt store utbrudd. Ingen vet hvor neste utbrudd kommer. Det tar også én uke fra andre dose er satt til man har full effekt, og det skal gå tre uker mellom første og andre dose. Mye kan skje på én måned, og utbrudd må håndteres raskt. Den siste tiden har vist oss dette, og at også små kommuner kan rammes hardt av utbrudd på kort tid, sier Høie til avisa.