Uenighet om båndtvangsforskrift: - Kommunen har ikke hjemmel etter hundeloven

Da Are Krohg og Ragnhild Røssum i Kvam ba om kommunens hjemmel, for å ilegge båndtvang på deres eget jorde, fikk de til svar at det var et anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon. Ekteparet mener ikke kommunen har hjemmel for lokal forskrift i det hele tatt.

Når Are Krohg tok opptelling gjennom tretti turer i fjor vinter, møtte han to personer. Til sammen. - Så lenge man informerer godt og alle følger hundelovens §4, som er veldig tydelig, trengs ikke en egen forskrift, mener han. Kommunen har heller ikke lagt fram dokomentasjon på behov for dette på de enkelte strekningene, mener han.  Foto: Guro Vollen

Nyheter

Da Nord-Fron kommune vedtok lokal forskrift om båndtvang i 2017, oppdaga Krohg og Røssum at det betydde båndtvang på trappa heime.