Slik blir dagsturhytta i innlandskommunene

RAM arkitekter vant konkurransen om «Dagsturhytta Innlandet».

Slik er hytta som vant konkurransen som "Dagsturhytte".  Foto: RAM

Nyheter

Innen 2025 får alle kommunen i Innlandet tilbud om å bygge en dagsturhytte på et utvalgt turmål i den enkelte kommune. Finansieringen er et spleiselag mellom Innlandet fylkeskommune, Sparebankstiftelsen DNB, Sparebankstiftelsen Hedmark og kommunene. Maks kostnad per hytte uten grunnarbeid er 750 000 kr eks. mva. Dette inkluderer hytte med vedovn.

Ene veggen i hytta blir et vindu som utsiktspunkt.  Foto: RAM

Alle kommunene i Innlandet får sin egen dagsturhytte

Og Innlandet Fylkeskommune har lagt opp til at hyttene kan bygges i fra neste år.


Økt nærfriluftsliv

Formålet med prosjektet er å etablere en dagsturhytte som er lett tilgjengelig og som stimulerer til økt bruk av nærfriluftslivet. Dagsturhyttene skal være et lavterskeltilbud for alle uavhengig av sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn. Adkomst bør være enklest mulig for flest mulig, også for barn i barnehage og skolealder. Målsettingen er én dagsturhytte i hver kommune innen 2025.

Enkel og grei innvendig - tilrettelagt for en stopp og hvile.  Foto: RAM

Nathalie og Philippe vil dele Øverbygdas staselige utsikt med resten av verden - satser på gardsturisme i egne domer

Da Nathalie Thivot og Philippe Szygenda ville utvikle gårdsdrifta falt valget på gårdsturisme i en meget moderne og unik versjon.


Uavklart leverandør

I motsetning til mange av de eksisterende hyttene som er lokalisert langt unna bosetting, er dagsturhytta et lavterskeltilbud i nærmiljøet. Dagsturhytta forutsettes plassert rett på fjellgrunn, eller eventuelt på en liten ringmur på steder det ikke er fjellgrunn. Leverandør for Dagsturhytta Innlandet skal etter planen offentliggjøres innen juni 2021.