Ved restaurering av Kvikne kirke dukker det opp spor etter ei stavkirke fra 1555 - kan bli vurdert høgere på verneskalaen

Oppunder et mørkt og iskaldt tårn finnes restene etter stavkirka.

Stavkirkerester: Oppunder loftet opp mot tårnet er det brukt rester fra en gammel stavkirke som ved Sylte gardene. - Mer fra stavkirka ligger lagret innerst inni loftet forteller tømrer Svein Bakken som er i gang med restaurering og oppretting av Kvikne kirke. Alle foto: Tor Larsen 

Nyheter

Kvikne kirke trengte sårt til å bli restaurert. Det er sig i grunnen under kirka, og det har forplantet seg til både kirkevegger og kirketårn.