Eidesand boligfelt i Sorperoa

Naboer frykter at dyrkamark blir ødelagt av overvann fra nytt boligfelt

Det nye boligfeltet ligger rett nord for det nye kunstgrasanlegget til Vestsida fotballklubb langsmed baksidevegen i Sorperoa mellom Vinstra og Kvam.

Naboer: Jens Eide, Geir Budsberg og Knut Kirknes er naboer nedstrøms for Eidesand boligfelt i Sorperoa. De erfarer at overvann nå strømmer ned på eiendom og dyrka mark etter at boligfeltet ble snauhogd. 

Nyheter

Det er planlagt 14 boligtomter i feltet i en kombinasjon av eneboliger og tomannsboliger med garasjer. Tinde utvikling står som utbygger med en privat reguleringsplan som skal godkjennes av Nord-Fron kommune og Statsforvalteren i Innlandet.