Heggerud gård

Unike kulturminner fra lokal gruvedrift ved Espedalen nikkelverk

Espedalen nikkelverk var et stort gruvesamfunn som var i drift gjennom to perioder fra 1846 til 1878.

Heggerud: Heggerud Gård som sorenskrivergård i 1898. Bildet er tatt på nersida - fra hagen. På Heggerud gjorde russerne som bodde der i 197 og 1918, mye arbeid. I hagen, laget de lysthus og andedam. De ville gjøre dette på Grytting også, men eiene ønsket det ikke.   Foto: H. H Lie

Nyheter

Nikkelverket lå i første driftsperiode (1846–1857) ved nordenden av Espedalsvatnet, hvor det bodde opptil 700 mennesker. I andre driftsperiode (1874–1878) holdt verket til ved Vassenden i sørøst. Rike kulturminner finnes bevart på Verksodden i nordenden av vannet.