Kapital er på plass - det blir nytt slakteri på Otta

Torsdag 11. februar ble det klart at Jæder og Fatland går inn med kapital i Gudbrandsdal Slakteri AS. Det betyr at prosjektet nå blir realisert.

Slik har arbeidsgruppa skissert det nye slakteriet på Otta. 

Nyheter

Ved å gå inn med kapital til realisering av slakteriet, legger Jæder og Fatland til grunn at prosjektet blir holdt innenfor de rammer som er kjent i dag. Styreleder i Gudbrandsdal Slakter AS, Terje Jonny Sveen, påpeker dette som en merkedag for landbruket og folk flest i Gudbrandsdalen og Indre Østlandet.