Se bilder av de unike restene fra den gamle stavkirka i Kvikne

Kvikne kirke gjennomgår en større restaurering. I den sammenheng er det satt stor fokus på restene etter den gamle stavkirka i Kvikne fra 1555.
Nyheter

Restene etter denne stavkirka er nemlig brukt flere steder. Restene er brukt på loftet oppunder kirketårnet, og de er også brukt oppunder taket i et stabbursloft på garden Sygard Sylte der stavkirka var plassert – Sylte-garden ligger litt lenger sør i bygda. Dølen gjorde et tappert forsøk med å komme til for få fotografert disse unike kulturminnene, men det ble for trangt å komme til. Nå har Nord-Fron kirkelige fellesråd ved Grete Bakken, tatt oppdraget med å fotografere stavkirkerestene både i kirkeloft og stabbursloft.