Stabilt sauehold og lite utmarkstap i midtdalsregionen

For 2020 er det gjennom organisert beitebruk samlet inn statistikk fra i alt 134 beitelag /195 beiteområder i Innlandet som er det absolutt største sauefylket i landet.

I Innlandet slippes i gjennomsnitt 224 søyer og lam per besetning på utmarksbeite  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Hovedtrend for saueholdet i Innlandet er at antall dyr på utmarksbeite er forholdsvis stabilt i mange regioner, men med en total reduksjon på 4 prosent. Samtlige regioner har en nedgang i antall foretak, slik at antall dyr per flokk er økende.


Søknader til erstatning i fjor: Søkt om 689 tap til freda rovvilt frå Midtdalen

Totalt er det løyvd erstatning i dei tre midtdalskommunane for 422 dyr, medrekna både søyer og lam. Til saman får sauebønder i Midtdalen utbetalt drugt 1 million kroner til erstatning for tap til freda rovvilt i fjor.


Færre saueforetak

I Innlandet slippes i gjennomsnitt 224 søyer og lam per besetning på utmarksbeite. Fra 2019 til 2020 viser registreringene fra OBB for Innlandet en reduksjon på 13 840 sau sluppet på utmark, tilsvarer 4 prosent. Antall produsenter i organisert beitebruk er redusert med 93, tilsvarer 6 prosent. Det er store regionale ulikheter. Sauetallet er svært stabilt i Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal, Lillehammer-regionen, Gjøvik/Land-regionen og Nord-Østerdal. Dette er også de største saueregionene i Innlandet. Endringene i antall produsenter er også forholdsvis stabilt, men med størst relativ nedgang i Sør- Østerdalen og Glåmdalen.


Tore bygde nye fjøs på garden og satsar på at landbruket er framtida: - Det viktigaste ein kan produsere er jo mat

Slik håpar Tore Brandstadmoen Segelstad på at garden skal vera attraktiv for neste generasjon om nokre år.


Sju kommuner uten beitelag

Størst nedgang i antall sau er det på Hadeland, i Sør-Østerdal og i Glåmdalen. Nedgangen på Hadeland skyldes i hovedsak at kommunene Lunner og Jevnaker etter regionreformen er gått over til Viken, og dermed går ut av statistikken til Innlandet. Nedgang i Sør-Østerdal og i Glåmdalen kan skyldes at bruk av utmarksbeiter er sterkt nedadgående siden beiteområdene er i og nær ulvesona. Det er nå sju kommuner i tidligere Hedmark fylke som ikke har beitelag registrert i OBB. Det er Eidskog, Sør-Odal, Grue og Våler i Glåmdalen og Elverum, Trysil og Engerdal i Sør-Østerdalen.


Fekk eit heilt lammeslakt: - Det artigaste var å få vera med å lage maten og eta

Nasjonalretten fårikål er resultatet så langt, etter eit samarbeid mellom Brekkom bygdekvinnelag, Fåvang sau og geit, lærar Aase og elevane i 6. klasse på Fåvang skule.


Flokksnitt på 224 sau

Gjennomsnittsprodusenten i Innlandet slipper 224 søyer og lam på utmarksbeite. Dette er nær snittet for besetningene i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen, Nord-Østerdalen og Lillehammer som varierer fra 254 dyr til 222 dyr. Gjennomsnittsbesetningen er størst i Sør-Østerdal, med 375 søyer og lam per flokk, og minst i Glåmdalen med 108 dyr per flokk. Tapstallene fra beitelag og beiteområder kan varier mye fra år til år. Hovedtrend er nedadgående tap, men i enkelte områder er det også økte tap siste år.

Tap av sau på utmarksbeite:


Kommune

Antall sau på utmark 2020

Antall sau tapt 2020

Tapsprosent søyer og lam 2020

Tapsprosent søyer og lam 2019

1

Rendalen

788

152

19,29

28,11

2

Kongsvinger

125

27

12,05

7,51

3

Odal

247

53

10,15

7,33

4

Stor-Elvdal

5 899

555

9,41

6,87

5

Åmot

2 734

237

8,67

11,93

6

Lesja

17 763

1 094

6,16

6,47

7

Skjåk

5 940

358

6,03

6,40

8

Sel

6 090

358

5,88

4,43

9

Stange

1 626

94

5,78

7,35

10

Sør-Aurdal

2 634

144

5,47

6,55

11

Hamar/Løten

2 772

235

5,30

4,62

12

Nord-Fron

15 168

542

4,98

5,19

13

Øyer

6 396

308

4,82

4,47

14

Gran

8 037

380

4,73

4,58

15

Tynset

14 232

645

4,67

5,36

16

Ringsaker

14 542

663

4,56

5,05

17

Åsenes

229

10

4,37

2,18

18

Alvdal

11 659

494

4,24

4,08

19

Folldal

19 572

783

4,00

4,66

20

Dovre

9 506

369

3,88

4,99

21

Tolga

7 796

292

3,75

3,34

22

Nordre Land

14 891

542

3,64

4,84

23

Gausdal

18 907

674

3,56

3,83

24

Os

7 753

271

3,50

4,73

25

Gjøvik

18 907

434

3,56

3,74

26

Østre Toten

11 620

391

3,36

4,70

27

Nord-Aurdal

9 436

309

3,27

3,01

28

Ringebu

20 042

651

3,25

3,02

29

Sør-Fron

16 445

528

3,21

3,65

30

Vang

7 589

232

3,06

3,47

31

Lillehammer

8 238

234

2,84

2,92

32

Vestre Toten

2 008

57

2,84

4,91

33

Søndre Land*

2 640

75

2,84

4,47

34

Lom

7 034

179

2,54

2,92

35

Øystre Slidre

7 259

179

2,47

2,50

36

Vågå

13 651

304

2,23

2,43

37

Etnedal

2 279

40

1,76

1,79

38

Vestre Slidre*

971

8

0,82

1,32


Sum Innlandet

319 089

12 901

4,04


*Mangler tall fra noen beitelag i kommunen

7 kommuner i tidligere Hedmark fylke har ikke beitelag registrert i OBB. Det er Eidskog, Sør-Odal, Grue, Våler, Elverum, Trysil og Engerdal.