Vaksineringa går etter planen i Midtdalen - og snart står de yngste for tur

Korona-vaksineringen går sin gang, og vi begynner å se en god effekt blant de eldre som nå er i gang med vaksine nummer to.

Utfordringen er at vi ikke vet hvor store doser vi får fremover, sier Bente Joten Skog, sektorsjef helse og omsorg i Nord-Fron.  Foto: Ole Magnus Røen

Nyheter

I Midtdalen har også aldersgruppen 18 til 64 år allerede fått spørsmål om de vil vaksineres.