Av totalt 25 søkere er det kun menn som vil bli vaktmester og byggdrifter i Sør-Fron kommune - se søkerlista her:

Stilinga har fått søkere fra både Løten, Kvam og til og med helt fra Sverige.

Illustrasjonsbilde av rådhuset på Sør-Fron.  Foto: Arkiv

Nyheter

Av totalt 25 søkere til stillinga som vaktmester i Sør-Fron kommune, er alle menn.